Fra Ufaglært til Faglært

Om puljen

Puljen Fra ufaglært til faglært, blev aftalt ved OK-15 og videreført ved OK-18 og OK-21.
Puljen har til formål at mindske de økonomiske barrierer, der kan være forbundet med at gennemføre en faglært uddannelse.

Hensigten er, at medarbejderen ikke oplever en lønnedgang under uddannelsen.
Samtidig får regionen tilskud fra Fra ufaglært til faglært til at uddanne erfarne medarbejdere.

Midlerne kan anvendes til:

Kriterier for ansøgning

Der kan søges tilskud til medarbejdere, der ønsker en faglært uddannelse, eller et forløb på vej til at blive faglært, og som arbejdsgiveren ønsker at understøtte.

Derudover skal følgende kriterier være opfyldt:

Der kan udarbejdes gruppeansøgninger for en gruppe af ufaglærte/kortuddannede medarbejdere, der ikke har opnået højeste faglærte niveau på området.

Vejledning og ansøgning

Du kan læse mere om puljen og ansøgningsprocessen i nedenstående vejledning:

Vejledning vedrørende uddannelsesløft til ufaglært til faglært

Du kan ansøge via nedenstående ansøgninger:

Ansøgning om erhvervsuddannelsesforløb, der fører til faglært niveau

Ansøgning om kursusforløb på-vej-til faglært